Habiba Ali eduskuntaan Uudeltamaalta 2019!

Rohkeus. Inhimillisyys. Habiba Ali. Lämpimästi tervetuloa mukaan Habiba Alin matkalle eduskuntaan! Vaaliteemoihin voit perehtyä syvemmin klikkaamalla alla olevia otsikoita. Habibaan voit tutustua lisää lukemalla esittelyni täältä.

Habiba Ali

Näillä sivuilla voit myös tutustua Habibasta tehtyihin lehtijuttuihin vuosien varrelta, lahjoittaa kampaanjaan, lähettää Habiballe viestin, sekä tarkistaa aikataulun ja tulla tapaamaan Habibaa.

“Nuoresta iästäni huolimatta olen ehtinyt olla mukana poliittisessa toiminnassa jo yli 15 vuotta. Minut valittiin 14-vuotiaana Espoon Nuorisovaltuustoon. Sittemmin olen toiminut erilaisissa järjestöissä ja kunnissa sekä työ- että luottamustehtävissä. Parhaillaan työskentelen Kirkon Ulkomaan Reach Out –hankkeessa radikalisoitumisen, polarisoitumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Kaikessa toiminnassani punaisena lankana on halu nähdä ympärilläni tasa-arvoinen, monipuolinen ja turvallinen yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa kukaan ei jää syrjään ja kaikki kohtelisivat toisiaan tasapuolisesti ihmisinä ilman minkäänlaisia lisämääreitä tai vastakkainasettelua. Tätä työtä haluan jatkaa myös eduskunnassa.” Habiba Ali.


Pidetään nuoret mukana!

Suomessa on arviolta noin 70 000 syrjäytynyttä nuorta. Nyt on korkea aika puuttua erityisesti nuorten miesten syrjäytymiseen, ja tehostaa sen ennaltaehkäisyä. Maailmanlaajuisesti on todettu että syrjäytyminen, yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemus altistavat nuoria radikalisoitumiselle, uskonnosta tai etnisyydestä riippumatta. Suomessa tällä hetkellä lisääntyvä vastakkainasettelu, vihapuhe ja yhteiskunnan ilmapiiri saattaa pahentaa tilannetta entisestään. Nuoret kaipaavat yhteisöä johon kuulua, kokemusta osallisuudesta ja merkityksellisyydestä. Jos yhteiskunta ei tarjoa nuorilleen osallisuutta, he voivat olla alttiita löytämään yhteisönsä erilaisista ääriliikkeistä. Sosiaalinen integraatio on paras keino radikalisoinnin ennaltaehkäisyyn.

Koulutus kuuluu kaikille!

Koulutus ja sivistys tarvitsevat puolustajaa. Työelämä on muuttunut eikä tulevaisuudessa peruskoulutuksen varassa olevilla nuorille ole tarjolla töitä. Siksi oppivelvollisuusiän pidentäminen on perusteltua. Koulutuksen tehtävä on antaa ihmiselle turvaa tulevaisuudessa sekä arvokasta sivistyksen pääomaa. Toisen asteen koulutuksen sitominen oppivelvollisuuteen ennaltaehkäisee väliinputoamista, ja sitä kautta syrjäytymistä. Oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaa luonnollisesti myös koulutuksen maksuttomuutta ja lapsilisän jatkamista.

Yhdenvertainen työelämä

Työelämällä on ihmeellinen voima vaikuttaa ihmisen elämän laatuun, osallisuuteen ja merkityksellisyyden kokemukseen. Yhteiskunnan vastuulla on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset oikeudet toteuttaa omaa osaamistaan ja saada siitä reilu korvaus. Tällä hetkellä meillä on valtavasti kykeneviä ja taitavia ihmisiä vastoin tahtoaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle tähän ei ole varaa. Tarvitsemme kaikkien taidot käyttöön!

  • Leea Hämäläinen